Wyłączenie odpowiedzialności

Trucks4u.com podejmuje wszelkie możliwe starania w celu dostarczenia przejrzystej i poprawnej informacji o danych prezentowanych na swoim portalu.

Trucks4u.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania, wedle własnego uznania, poprawek w zawartości i informacjach zamieszczanych na portalu.

Trucks4u.com nie prowadzi kupna lub sprzedaży pojazdów, natomiast dąży do skontaktowania ze sobą sprzedawcy i kupującego, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Trucks4u.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w odbiorze lub przetwarzaniu poczty elektronicznej wysyłanej do Trucks4u.com przez dealera.
Trucks4u.com nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki opóźnień w dostawie, braku dostawy lub spóźnionego przetwarzania jakichkolwiek informacji od dealera, co obejmuje również niewłaściwą wycenę lub błędną specyfikację.

Łącza do stron internetowych dealerów zamieszcza się dla informacji osób odwiedzających portal. Trucks4u.com nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których lub od których prowadzą łącza internetowe.

Zabrania się wykorzystywania treści portalu przez inne strony internetowe i/lub jej powielania bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Trucks4u.com.

Trucks4u.com nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek część portalu, która mogłaby działać niewłaściwie.

Trucks4u.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek błędów i/lub braków w informacjach zamieszczonych przez Trucks4u.com lub przez dealera, co obejmuje również podanie niewłaściwej lub niepełnej specyfikacji i wyceny.

Wykorzystywanie portalu lub jego zawartości w sposób niezgodny z przeznaczeniem może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej i/lub przepisów dotyczących prywatności, publikacji i/lub komunikacji, rozumianych w najszerszym sensie. Dealerzy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie elementy wysyłane lub publikowane za pośrednictwem strony internetowej.

Wszelkie spory podlegają przepisom prawa holenderskiego i będą rozstrzygane wyłącznie przez organy sądowe w Zwolle-Lelystad.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres info@trucks4u.com.

Filtruj